Buurtavond Wâlddyk 2004

De heer Piebe Kempenaar uit Kollumerzwaag gaf de bewoners van de Wâlddyk en de Weardebuorsterwei uitleg over het aanwezige wild.

Er werd een interessant verhaal gegeven over o.a. ganzen, weidevogels, vossen en reewild.