Wij als dorpsgenoten voelen met jullie mee
Wat voor band jullie hebben met het vee
Maar in die onzekerheid te leven van krijg je het wel of niet
Maar nu is er ook al veel verdriet
Als je ziet hoe gezond vee word afgemaakt
Dan weet je dat iedereen dat raakt
Maar wij staan ook met de handen in het haar
Vandaar van jullie dorpsgenoten dit gebaar

Veel sterkte de komende tijd.

Gedicht: Annie Brouwer

Bloemen uit
Westergeest


De bewoners van Westergeest steunen hun
veehouders in het afgesloten gebied met
bovenstaand gedicht en bloemen.

Tjikke Dijkstra krijgt bloemen van haar
dochter Hillie van achter de afzetting.

Ina Zwart ontvangt ook de bloemen.

Dictus Hoeksma neemt de bloemen in ontvangst.
Klaas Postmus is ook erg blij met de steun
en de bloemen.
Anjo van der Beek bij haar oprit.

Bregtje Miedema en Wytske Sikkema nemen de
bloemen in ontvangst van Piet, Geert, Janita en Tineke
De veehouders van de Walddyk, Weardebuorsterwei
en de Beintemawei bedanken de bewoners van Westergeest
voor hun medeleven en bloemen.
Sjoukje Postmus ontvangt bloemen van haar vriendinnen uit de "vrije wereld" 
foto's:© Jochum Boomsma